Dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – Phân khu 1(21/10/2022)

Tên dự án:  Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – Phân khu 1

Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Đăng Khoa

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật hạ tầng và khảo sát, kiểm định xây dựng

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vân Đồn

sonasea-van-don-habour-city

Vandon-chitiet

Dự án: Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – Phân khu 1

 

Thông tin dự án:

Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – Phân khu 1

Địa điểm: Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Giá trị gói thầu tư vấn thiết kế và lập dự toán hạ tầng kỹ thuật : 1.500.100.000 đồng.

 

bình luận