Viện Kiến trúc Quốc gia tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Chuyển đổi số(27/02/2023)

Ngày 25/2/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Quốc gia và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Hội nghị được kết nối trực tuyến toàn quốc từ trụ sở Chính phủ tới các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có: Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số; Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị – Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Xây dựng; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng dự Hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Bộ

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Cơ quan Bộ Xây dựng có Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh – Tổ phó Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Xây dựng; Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Ngọc Quang – Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Xây dựng; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số quốc gia và phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, tăng năng suất lao động, mở ra không gian phát triển mới.

Thủ tướng nhấn mạnh: phải có tư duy đi trước, đón đầu, phát triển đột phá về công nghệ hiện đại, nhân lực chất lượng cao và quản trị tiên tiến. Về dữ liệu, Thủ tướng yêu cầu quán triệt quan điểm đây là tài nguyên quý của quốc gia, cần biến tài nguyên này thành nguồn lực, động lực phát triển trong kỷ nguyên số.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong nhận thức và hành động; trong hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi; phát triển hạ tầng số, các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dịch vụ công trực tuyến; an toàn, an ninh thông tin; phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số; phát triển kinh tế số, xã hội số.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tiếp tục được đẩy mạnh. Dịch vụ công trực tuyến và kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt những kết quả tích cực. Các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, tăng tính kết nối liên thông, chia sẻ, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với 13 Bộ, ngành, 58 địa phương và 4 doanh nghiệp Nhà nước, tăng 1 Bộ, ngành và 27 địa phương so với cuối năm 2022; đã kết nối và chia sẻ thông tin dữ liệu tổng hợp về dân cư với Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã cấp trên 78 triệu thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân, tăng 2 triệu thẻ so với cuối năm 2022. Các nền tảng ứng dụng về công dân số, kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, các đại biểu dự Hội nghị cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục, chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, nhất là trong triển khai dịch vụ công trực tuyến, kết nối và chia sẻ dữ liệu, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới quản trị; đề xuất nhiều giải pháp thiết thực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và công dân số thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các Bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Cơ quan Bộ Xây dựng

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Ủy ban, các Bộ, ngành, địa phương mình; tổ chức triển khai thực hiện, nhấn mạnh vào chủ đề “Năm quốc gia về dữ liệu số” (hoàn thành trong quý I năm 2023). Hoạt động của Ủy ban và các Ban Chỉ đạo phải thực chất; lựa chọn chủ đề từng phiên họp để đánh giá kỹ những rào cản, nguyên nhân và có giải pháp tháo gỡ cụ thể. Việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình gắn với bố trí nguồn lực phù hợp; các mục tiêu, chỉ tiêu phải định lượng được, dễ triển khai, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát. Các Bộ, ngành, địa phương tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia. Bám sát thực tế, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cả công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và đánh giá mức độ hoàn thành trong các Bộ, ngành, địa phương. Đẩy mạnh việc chia sẻ các thông tin, dữ liệu về kinh tế-xã hội từ các Bộ, ngành Trung ương đến địa phương nhằm sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tham mưu, đề xuất, hoạch định chính sách.  Tập trung hoàn thành và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu (tại Đề án 06 và Quyết định 422, Chỉ thị 05 của Thủ tướng). Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần giảm thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; hạn chế tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước xây dựng khung Bộ chỉ số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và áp dụng Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của cơ quan, địa phương.

 

Nguồn: MOC.GOV.VN

bình luận