LÝ LỊCH CÔNG TÁC

 

VIỆN TRƯỞNG  MAI THỊ LIÊN HƯƠNG:

Họ và tên: Mai Thị Liên Hương
Sinh ngày: 1968Quá trình đào tạo, công tác và NCKH

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG  VŨ ĐÌNH THÀNH:

ThS.KTS VuDinhThanh Họ và tên: Vũ Đình Thành

Sinh ngày: 01-01-1977

Quá trình đào tạo, công tác và NCKH

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG TRỊNH HỒNG VIỆT:

TS.KTS TrinhHongViet Họ và tên: Trịnh Hồng Việt

Sinh ngày: 31-10-1978

Quá trình đào tạo, công tác và NCKH

 

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA QUA CÁC THỜI KỲ

Lý lịch khoa học

Viện trưởng: MAI THỊ LIÊN HƯƠNG

(Giai đoạn: 12/2022-Nay)

PVT-VuDinhThanhLý lịch khoa học P. Viện trưởng Phụ trách: VŨ ĐÌNH THÀNH

(Giai đoạn: 6/2022 – 11/2022)

VT-DoThanhTungLý lịch khoa học Viện trưởng: ĐỖ THANH TÙNG

(Giai đoạn : 2013 – 5/2022)

VT-NgoTrungHai-1Lý lịch khoa học Viện trưởng: NGÔ TRUNG HẢI

(Giai đoạn: 2009-2013)

VT-NguyenDinhToanTTLý lịch khoa học Viện trưởng: NGUYỄN ĐÌNH TOÀN

(Giai đoạn 2006-2009)

VT-NguyenVietChauLý lịch khoa học Viện trưởng: NGUYỄN VIỆT CHÂU

(Giai đoạn: 1996-2006)

VT-PhamKinhCuongLý lịch khoa học Viện trưởng: PHẠM KINH CƯƠNG

(Giai đoạn: 1988-1996)

VT-NgoTaoLý lịch khoa học Viện trưởng: NGÔ TẠO

(Giai đoạn 1979-1988)

TCT-BuiVanCacLý lịch khoa học Tổng cục trưởng: BÙI VĂN CÁC

(Cục thiết kế cơ bản: 1959-1979)

===========================================================