Quảng Ninh: Phê duyệt Dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư đồi Ngân hàng, thành phô Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh(28/04/2023)

Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thể hiện khát vọng đổi mới, sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long mang nhiều ý nghĩa thiết thực, triển khai theo Nghị quyết số 274/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030”; Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh “Phê duyệt Chương trình Phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030”; Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 08/08/2022 của UBND tỉnh “Phê duyệt Đề án phát triển nhà ở cho công nhân, lao động ngành than, khu công nghiệp; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng về làm việc, sinh sống tại Quảng Ninh”.

Khu NOXH thuộc Khu dân cư đồi Ngân hàng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư đồi Ngân hàng được xây dựng trên diện tích 25.900 m2, trong đó diện tích đất xây dựng công trình trên 7.400 m2, đất cây xanh trên 5.000 m2, đất hạ tầng kỹ thuật trên 13.300m2.

Quy mô dự án và phục vụ dân số dự kiến khoảng 3.880 người. Theo quy hoạch, dự án sẽ có 3 tòa nhà chung cư, trong đó có 2 tòa nhà 19 tầng nổi + 1 tầng lửng +1 tầng kỹ thuật; 1 tòa nhà 17 tầng + 1 tầng kỹ thuật + 1 tầng bán hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng trên 125.000 m2. Ba tòa nhà sẽ có tổng cộng 986 căn hộ.

Chủ đầu tư dự án là Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Tài chính Toàn Cầu  và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội. Tổng mức đầu tư cho dự án khoảng ~1.361 tỉ đồng.

Vị trí dự án tại Khu dân cư đồi Ngân hàng thuộc các phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm kỹ thuật Hạ tầng và Khảo sát kiểm định xây dựng –Viện Kiến trúc Quốc gia được giao thực hiện việc Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất dự án; Thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán các công trình thuộc khu dân cư đồi Ngân hàng. Dự án được lập và hoàn thành năm 2022 đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt và khởi công ./.

 

Đức Nguyên

Nguồn dự án: Trung tâm kỹ thuật Hạ tầng và Khảo sát kiểm định xây dựng-Viện Kiến trúc Quốc gia

bình luận