Hà Giang: Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu 8, khu đô thị Phương Độ theo quy hoạch chung đô thị Hà Giang-Tỉnh Hà Giang(13/12/2023)

Theo Quyết định số 1578/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035; Quyết định số 1634/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Giang phê duyệt nhiệm vụ đồ án Quy hoạch phân khu, khu đô thị ven đô Phương Độ.

Đồ án Quy hoạch phân khu, khu đô thị ven đô Phương Độ (Phân khu 8) với mục tiêu nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035. Đây là khu đô thị phát triển theo định hướng trở thành khu bảo tồn và phát triển du lịch cộng đồng. Địa giới hành chính của xã Phương Độ, thành phố Hà Giang.

Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị ven đô Phương Độ (Phân khu 8) thuộc Quy hoạch chung đô thị Hà Giang được công bố.

Theo đó, nhiệm vụ của Đồ án phải xây dựng khu đô thị ven đô có cấu trúc trọn vẹn, có động lực phát triển tự thân với các chức năng sinh thái, liên kết các phân khu ven đô và khu vực phát triển đô thị Hà Giang; Bảo tồn kiến trúc không gian, bảo tồn không gian sinh thái suối, ruông, rừng, hình thành các điểm trung tâm du lịch cộng đồng,..

Xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của người dân trong khu vực, kiểm soát chặt chẽ về chất thải, đảm bảo chất lượng môi trường xanh ven đô; Khớp nối  đồng bộ hệ thống hạ tầng của các dự án đã phê duyệt quy hoạch và đang triển khai thực hiện, khai thác có hiệu quả và đảm bảo tính hài hòa tổng thể của khu vực theo từng giai đoạn quy hoạch.

Phát triển theo hướng cải tạo, chỉnh trang, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dành quỹ đất để bổ sung các công trình dịch vụ tiện ích, công viên cây xanh, hạ tầng kỹ thuật hiện đang còn thiếu. Đồng thời kết hợp bảo tồn thiên nhiên, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của vùng đất Hà Giang.

Đây cũng là cơ sở pháp lý để triển khai  lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, Đồ án Quy hoạch được duyệt theo định hướng Quy hoạch chung, có cơ cấu phân khu chức năng cụ thể như: Cải tạo chỉnh trang, công trình chức năng, khu nhà ở mở, khu dân cư hiện hữu và khu di lịch sinh thái cộng đồng thôn bản kết hợp thương mại dịch vụ, sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, khu trung tâm công cộng, hành chính, văn hóa, giáo dục,..

Vị trí địa lý và giới hạn địa giới hành chính: Phía Đông Bắc giáp xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên; phía Đông giáp với đường Hữu Nghị – Quốc lộ 2; phía Tây Nam giáp xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên; phía Tây Bắc giáp xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên.

Đơn vị quản lý, cơ quan chủ đầu tư là Sở Xây dựng Hà Giang, quy mô diện tích khoảng 3.902 ha. Trong đó đất đơn vị ở là 115,07 ha; đất ngoài đơn vị ở là 132,29 ha và đất ở khác là 3655,63 ha. Quy mô dân số dự kiến đến năm 2035 đạt khoảng 3,500 người dân sinh sống trên địa bàn địa giới hành chính.

Trung tâm kiến trúc, quy hoạch nông thôn-Viện Kiến trúc Quốc gia là đơn vị tư vấn lập báo cáo khảo sát địa hình; thu thập dữ liệu báo cáo nghiên cứu khoa học; Lập đồ án quy hoạch. Đồ án quy hoạch được lập và hoàn thành năm 2022-2023 đã được UBND thành phố Hà Giang phê duyệt và công bố quy hoạch theo quy định của Pháp luật.

 

Đức Nguyên

Nguồn dự án: Trung tâm kiến trúc, quy hoạch nông thôn-Viện Kiến trúc Quốc gia

bình luận