Tên tiếng Việt:            VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA

Tên tiếng Anh:            Vietnam Institute of Architecture

Tên viết tắt TA:              VIAr

Trụ sở chính:               Số 389, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.37674881                              Fax: 024.37674880

Website: vienkientrucquocgia.gov.vn           Email:vienktqg@gmail.com

Trụ sở: Viện Kiến trúc Quốc gia

Văn phòng đại diện miền Trung:

– TRUNG TÂM KIẾN TRÚC MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ 7 – Huế

Số điện thoại: 234.3898979                       Fax: 234.3898979

 

Văn phòng đại diện miền Nam:

–  PHÂN VIỆN KIẾN TRÚC MIỀN NAM

Địa chỉ : 14 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại : 028.35261401                   E-mail: pvktmn@gmail.com/ pvktmn.vp@gmail.com

 

Các đơn vị đóng tại Trụ sở chính:

– PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ : Tầng 2, số 389, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.37674881                        Email:vienktqg@gmail.com

 

– PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Địa chỉ : Tầng 2, số 389, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

   

– PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ DỮ LIỆU                

Địa chỉ : Tầng 2, số 389, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 0903408306            Email: quanlykhktviar@gmail.com

 

– TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ : Tầng 3, số 389, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : 0983646998           Email: viar.ticc@gmail.com

 

– PHÒNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KIẾN TRÚC

Địa chỉ : Tầng 3, số 389, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : 0359999888           Email: quochoangkd@gmail.com

                             

– PHÒNG NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN PHÊ BÌNH & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Địa chỉ : Tầng 3, số 389, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : 0983214079         Email: lskt.viar@gmail.com

 

– TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM (BÁO CHÍ – TRUYỀN THÔNG)

Địa chỉ : Tầng 3, số 389, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : (024) 37620132    E-mail: tcktvn@gmail.com 

Website: www.kientrucvietnam.org.vn

 

–  TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Địa chỉ : Tầng 4, số 389 phố Đội Cấn,  quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : (024) 37674107      E-mail: Tuvankientruc.viar@gmail.com

 

–  TRUNG TÂM KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN

Địa chỉ : Tầng 4, số 389 phố Đội Cấn,  quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : 0911113116            Email: vienkientrucquocgia.bxd@gmail.com

 

–  TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

Địa chỉ : Tầng 4, số 389 phố Đội Cấn,  quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : (024) 62536517    Email: trungtamquyhoach.vktqg@gmail.com

 

–  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH VÀ DI SẢN KIẾN TRÚC

Địa chỉ : Tầng 4, số 389 phố Đội Cấn,  quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : (024) 32321461             E-mail: ttbt.baotonditich@gmail.com

 

–  TRUNG TÂM KỸ THUẬT HẠ TẦNG VÀ KhẢO SÁT KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

Địa chỉ : Tầng 5, số 389 phố Đội Cấn,  quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại :  (024) 37674881  Email:  Khoa0379@gmail.com/kthtmtdt@gmail.com

 

–  TRUNG TÂM THI CÔNG KIẾN TRÚC-MỸ THUẬT

Địa chỉ : Tầng 4, số 389 phố Đội Cấn,  quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại :  0913038875        Email: kientrucmythuat2018@gmail.com

 

–  VIỆN NHÀ Ở VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ (IHUD)

Địa chỉ : Tầng 5, số 389 phố Đội Cấn,  quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : 0984621357       Email: viennhao@gmail.com

 

–  VIỆN NGHIÊN CỨU TIÊU CHUẨN VÀ THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH HÓA XÂY DỰNG

Địa chỉ : Tầng 3, số 389 phố Đội Cấn,  quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : 0377783226       Email: ngochuyen10.ist@gmail.com