Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Kiến trúc Quốc gia, Viện xin gửi tới bạn đọc cuốn kỷ yếu “40 năm xây dựng sự nghiệp kiến trúc”. Kỷ yếu bao gồm:

Phần 1: Lịch sử hình thành

Phần 2: Thành tựu đạt được trên các lĩnh vực

Phần 3: Công trình – Đồ án – Giải Thưởng tiêu biểu

- Bảo tồn di sản kiến trúc

- Tư vấn kiến trúc và thiết kế công trình

- Quy hoạch và thiết kế đô thị

- Công trình nội thất và mỹ thuật

- Ý tưởng và cuộc thi