Hà Giang: Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu 9, khu ven đô Phong Quang theo quy hoạch chung đô thị Hà Giang-Tỉnh Hà Giang(14/12/2023)

Theo Quyết định số 1578/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035; Quyết định số 1297/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt nhiệm vụ đồ án Quy hoạch phân khu, khu đô thị ven đô Phong Quang.

Đồ án Quy hoạch phân khu, khu đô thị ven đô Phong Quang (Phân khu 9) với mục tiêu nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035. Đây là khu đô thị phát triển theo định hướng tạo sự kết nối giữa các đô thị thông qua dự án giao thông, xây dựng mới các khu ở phía Đông Bắc và khu trung tâm, hình thành các khu ĐTM, nâng cao chất lượng – hình ảnh đô thị.

Bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa,  Tôn trọng môi trường đô thị theo hướng phát triển du lịch sinh thái. Đồng thời bảo vệ tự nhiên, tạo dựng cảnh quan đô thị, cải tạo nâng cấp khu dân cư hiện trạng và phát triển đô thị văn minh – hiện đại theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững. Địa giới hành chính của xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên.

Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị ven đô Phong Quang (Phân khu 9) thuộc Quy hoạch chung đô thị Hà Giang được công bố.

Theo đó, phải xây dựng khu đô thị ven đố có cấu trúc trọn vẹn, có động lực phát triển tự thân với các chức năng sinh thái, liên kết các phân khu ven đô và khu vực phát triển đô thị Hà Giang; Phát triển dựa trên lợi thế không gian cảnh quan tự nhiên, phù hợp đẩy mạnh các loại hình trang trại nông nghiệp công nghệ cao tại thung lũng dãy núi răng cưa.

Xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của người dân trong khu vực, kiểm soát chặt chẽ về chất thải, đảm bảo chất lượng môi trường xanh ven đô. Đây cũng là cơ sở pháp lý để triển khai  lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch.

Ngoài ra, Đồ án Quy hoạch được duyệt theo định hướng Quy hoạch chung, có cơ cấu phân khu chức năng cụ thể như: Khu rừng phòng hộ dãy núi răng cưa, khu nông nghiệp công nghệ cao, khu bãi đáp sân bay quốc phòng, khu đô thị mới và khu du lịch phát triển nghỉ dưỡng ven suối,..

Vị trí địa lý và giới hạn địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Minh Tân, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên; phía Đông giáp với xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên; phía Tây giáp xã Phương Tuyến và xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên; phía Nam giáp xã phường Quang Trung, thành phố Hà Giang.

Đơn vị quản lý, cơ quan chủ đầu tư là Sở Xây dựng Hà Giang, quy mô diện tích khoản khoảng 3.009 ha. Trong đó dân dụng  là 154,30 ha; đất ngoài dân dụng là 348,73 ha và đất ở khác là 2.505,84 ha. Quy mô dân số dự kiến đến năm 2035 đạt khoảng 3,500 người dân sinh sống trên địa bàn địa giới hành chính.

Trung tâm kiến trúc, quy hoạch nông thôn-Viện Kiến trúc Quốc gia là đơn vị tư vấn lập báo cáo khảo sát địa hình; thu thập dữ liệu báo cáo nghiên cứu khoa học; Lập đồ án quy hoạch. Đồ án quy hoạch được lập và hoàn thành năm 2021-2023 đã được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt và công bố quy hoạch theo quy định của Pháp luật.

 

Đức Nguyên

Nguồn dự án: Trung tâm kiến trúc, quy hoạch nông thôn-Viện Kiến trúc Quốc gia

bình luận