Quy hoạch Trung tâm giáo dục quốc phòng-Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc(21/11/2016)

Công trình: Quy hoạch Trung tâm giáo dục quốc phòng-ĐHQG Hà Nội

Địa điểm: Hòa Lạc, Hà Nội

Năm thực hiện: 2014

Đơn vị thực hiện: Trung tâm TVKT và ĐTXD-Viện Kiến trúc Quốc gia

Chủ nhiệm: TS. KTS Vũ Văn Trường

untitled-1

bình luận