Hội đồng thi tuyển Phương án kiến trúc đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức chấm chọn các phương án dự thi(30/05/2024)

Thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 11/04/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Ngày 30/05/2024, Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc “Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức” đã tổ chức đánh giá các phương án dự tuyển kiến trúc dự án đầu tư xây dựng mới.

Theo đó, Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa  huyện Hoài Đức gồm có 15 thành viên. PGS.TS.KTS Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam làm Chủ tịch hội đồng; TS.KTS Trịnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia làm Phó Chủ tịch hội đồng.

Toàn cảnh Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc Dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức.

Mục đích cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm phương án kiến trúc công trình, dự án đầu tư xây dựng phù hợp với tổng thể phát triển của Bệnh viện và lấy cộng đồng dân cư làm trung tâm. Dự án phải hài hòa, đảm bảo kết nối dây chuyền công năng liên hoàn, khép kín, tận dụng các trang thiết bị y tế sẵn có của Bệnh viện để phát huy hiệu quả sử dụng trang thiết bị, hiệu quả điều trị.

Các đơn vị tham gia thi tuyển có các phương án được giới thiệu, trình bày trước Hội đồng thi tuyển có mã số lần lược là: DT23, DA88, AA01 đến từ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch và xây dựng.

Đại diện các đơn vị tham gia, chủ trì các phương án trình bày, các Thành viên Hội đồng thi tuyển đặt những câu hỏi nhằm làm rõ các phương án kiến trúc, dự kiến kinh phí đầu tư xây dựng cũng như các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, phòng cháy, chữa cháy theo QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình,..

Hội đồng thi tuyển đã làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đánh giá công bằng, khách quan và tìm ra phương án tốt nhất để lựa chọn trao giải, đồng thời đề xuất phê duyệt đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Một số hình ảnh của phương án dự thi:

 

Đức Nguyên

bình luận