Họ và tên: Nguyễn Thành Công
Năm sinh: 1984
Quê quán: Lại Yên – Hoài Đức – Hà Nội
Điện thoại cơ quan:

 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Đại học:

– Hệ đào tạo: Chính quy

– Nơi đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Hồ Chí Minh

– Ngành học: Kiến trúc

– Nước đào tạo: Việt Nam

– Năm tốt nghiệp: 2007

2. Sau đại học:

– Nơi đào tạo: Đại học De Montfort

– Ngành học: Kiến trúc

– Nước đào tạo: Anh Quốc

– Năm tốt nghiệp: 2010

3. Nghiên cứu sinh Tiến sĩ:

– Nơi đào tạo: Viện Kiến trúc Quốc gia

– Ngành học: Kiến trúc

– Nước đào tạo: Việt Nam

– Năm tốt nghiệp: 2024

 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:

– Từ 08/2008 – 01/2014: Cán bộ thiết kế – Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC), Chi nhánh phía Nam, Hồ Chí Minh.

– Từ 01/2014 – 10/2017: Trưởng phòng – Phòng Nghiên cứu ứng dụng Khoa học công nghệ – Viện Kiến trúc Quốc gia.

– Từ 10/2017 – 4/2024: Giám đốc Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch Nông thôn – Viện Kiến trúc Quốc gia.

– Từ 05/2024 – Nay: Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia – Bộ Xây dựng.

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:

A. Bài báo, bài viết:

1/ Tác giả: Bảo tồn và phát huy các giá trị kiến trúc – cảnh quan làng cổ Phú Hội trong tiến trình phát triển (Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, Tr 52 – 55).

2/ Tác giả: Chuyển hóa không gian làng cổ vùng Đông Nam Bộ thích ứng với quá trình phát triển kinh tế xã hội trường hợp làng Phú Hội (Đồng Nai) (Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, Tr 76 – 79).

3/ Tác giả: Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc làng cổ vùng Đông Nam Bộ (Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, Tr 74-77).

B. Các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học:

1/ Thành viên chính: Thiết kế điển hình Nhà ở xã hội và trung tâm dưỡng lão.

2/ Thành viên chính: Nghiên cứu thiết kế mẫu nhà ở đô thị, nông thôn phù hợp các vùng miền toàn quốc.

3/ Thành viên chính: Nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam.