Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng
Năm sinh: 1982
Quê quán: Triệu Đề – Lập Thạch – Vĩnh Phúc

Điện thoại cơ quan:

 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Đại học:

– Hệ đào tạo: Chính quy

– Nơi đào tạo: Trường Đại Xây dựng Hà Nội

– Ngành học: Kỹ sư XD Dân dụng & Công nghiệp

– Nước đào tạo: Việt Nam

– Năm tốt nghiệp: 2005

2. Sau đại học:

– Nơi đào tạo: Đại học Quốc gia Hà Nội / Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

– Ngành học: Quản trị kinh doanh / Xây dựng đảng và chính quyền Nhà nước

– Nước đào tạo: Việt Nam

– Năm tốt nghiệp: 2005/2010

 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:

– Từ 03/2006 – 03/2012: Kỹ sư Xây dựng Công ty CPĐT và XD HUD1 – Tập Đoàn Phát triển Nhà và Đô Thị – Bộ Xây Dựng.

– Từ 03/2012 – 10/2013: Chuyên viên Văn phòng Ban Tổ chức – Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

– Từ 11/2013 – 01/2014: Phó trưởng phòng – Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

– Từ 02/2014  – 08/2015: Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Kiến trúc Quốc gia.

– Từ 09/2015 – 7/2018: Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện; Kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Thi công Kiến trúc Mỹ thuật.

– Từ 08/2018 – 04/2020: Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Viện Kiến trúc Quốc gia.

– Từ 05/2024 – Nay: Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia – Bộ Xây dựng; UV BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Viện.