Quy hoạch tổng thể hệ thống công viên cây xanh và hồ TP Hà Nội (Công viên Thủ Lệ)(21/11/2016)

Công trình: Quy hoạch tổng thể hệ thống CVCX và hồ TP. Hà Nội

Địa điểm: Công viên Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

Năm thực hiện: 2012

Đơn vị thực hiện: Viện Kiến trúc Quốc gia

Chủ nhiệm: PGS. TS. KTS Phạm Thúy Loan

39-40

bình luận