Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch ven biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh(21/10/2021)

Tên đồ  án: “Tư vấn lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch ven biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (tỷ lệ 1/2000) tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”.

Chủ trì đồ án: PGS. TS. KTS Phạm Thúy Loan

Chủ trì kiến trúc: ThS. KTS Nguyễn Ngọc Huy

Năm hoàn thành đồ  án: 2018

Đơn vị thực hiện dự án: Viện Nhà ở và Công trình công cộng – Viện Kiến trúc Quốc gia

ModelQH-TKDT-KYANH-1

 

Chi tiết đồ án tải tại đây https://vienkientrucquocgia.gov.vn

 

bình luận