Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm (QG-HN03) thuộc dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc(10/04/2021)

Tên dự án: “Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm (QG-HN03) thuộc dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội″.

Chủ nhiệm dự  án: KTS Kiều Tiến Trung

Nhóm thiết kế dự án: KTS Kiều Tiến Trung, KTS Đặng Phan Linh, KTS Nguyễn Văn Hợp

Đơn vị thực hiện dự án: Trung tâm quy hoạch và thiết kế đô thị – Viện Kiến trúc Quốc gia

Chủ đầu tư: Đại học Quốc gia Hà Nội

Phê duyệt năm 2020

Thông tin dự án:

v9_2 - Photo

v9_3 - Photo

Theo Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng ĐHQGHN (Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 18/10/2013), đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 11/3/2011) và theo Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu (Quyết định số 878/QĐ-BXD ngày 25/10/2019). Quy mô khu vực lập quy hoạch Khu trung tâm ĐHQGHN bao gồm các khu đất TT1, TT2, TT3, TT4, TT5, TT6, TT7, TT8, TT9 và TT10 với diện tích: 47,25 ha.

Tính chất chức năng khu vực lập quy hoạch

Khu trung tâm có chức năng là Trung tâm điều hành, dịch vụ công cộng của Khu đại học với các công trình: Nhà điều hành đại học quốc gia, trung tâm thông tin, ban quản lý dự án, thư viện trung tâm, bảo tàng đại học, trung tâm văn hóa, hội trường trung tâm, khách sạn, các công trình hỗ trợ đào tạo…

Trong đó:

Trung tâm 1 (TT1)

Diện tích 61.989m². Mật độ xây dựng công trình 27%, tầng cao trung bình 5 tầng, dự kiến bố trí các công trình: Trung tâm dịch vụ công cộng: tài chính, ngân hàng, bưu điện, siêu thị, Trung tâm hội nghị và khách sạn…

Trung tâm 2 (TT2)

Diện tích 53.157m². Mật độ xây dựng công trình khoảng 27%, tầng cao trung bình 5 tầng, dự kiến bố trí các công trình: Trung tâm điều hành ĐHQGHN (Ban giám đốc, Các phòng, ban chức năng, Các phòng hội thảo, Hội trường, dịch vụ hỗ trợ khác)…

Công trình Tòa nhà điều hành ĐHQGHN dự kiến xây dựng 13 tầng (trong đó có 1 tầng kỹ thuật), tổng diện tích sàn khoảng 15.000m².

Trung tâm 3 (TT3)

Diện tích 17.836m². Mật độ xây dựng công trình 27%, tầng cao trung bình 5 tầng, dự kiến bố trí các công trình: Trung tâm hội nghị và khách sạn, trung tâm cung cấp dịch vụ công, ban quản lý ĐHQG…

Trung tâm 4 (TT4)

Diện tích 66.466m². Mật độ xây dựng công trình 26%, tầng cao trung bình 5 tầng, dự kiến bố trí công trình: Trung tâm triển lãm khoa học kỹ thuật, nhà sách ĐHQGHN…

Trung tâm 5 (TT5)

Khu vực suối Đồng Lạc, có diện tích 5070m².

Trung tâm 6 (TT6)

Diện tích 100.328m². Mật độ xây dựng công trình 27%, tầng cao trung bình 5 tầng, dự kiến bố trí các công trình: Nhà hát, trung tâm thông tin – thư viện và lưu trữ liên ngành, khu ẩm thực, vui chơi giải trí, nhà in, nhà xuất bản, tạp chí khoa học ĐH QGHN…

Công trình thư viện trung tâm ĐHQGHN dự kiến xây dựng 7 tầng, tổng diện tích sàn 17.000m².

Trung tâm 7 (TT7)

Diện tích 54.329m². Mật độ xây dựng công trình khoảng 26%, tầng cao trung bình 5 tầng.

Khu vực này hiện chưa xác định chức năng cụ thể, trong tương lai tùy theo nhu cầu sử dụng của ĐHQGHN sẽ có những cập nhật cụ thể.

Trung tâm 8 và 9 (TT8 và TT9)

Khu TT8 và TT9 là các khu đất cây xanh mặt nước kết hợp với khu công viên trung tâm CX1 tạo thành khu vực cảnh quan xanh rộng lớn cho cả khu ĐHQGHN nói chung và khu trung tâm nói riêng.

Trung tâm 10 (TT10)

Diện tích 45.365m². Khu vực dự kiến xây dựng quảng trường trung tâm sức chứa khoảng 10.000 người và hội trường lớn (sức chứa 1.500 người), nhà truyền thống, nhà khánh tiết, khu tượng đài vinh danh.

Tuy nhiên trước mắt sẽ ưu tiên xây dựng quảng trường trung tâm, trong tương lai sẽ tùy theo nhu cầu sử dụng của ĐHQGHN sẽ điều chỉnh thay đổi để tiến hành các bước dự án của các hạng mục còn lại.

Ngoài ra còn một số khu cây xanh công viên, mặt nước với tổng diện tích khoảng 118.400m².

Cơ cấu công trình trong khu trung tâm:

Khu trung tâm Đại học Quốc gia Hà Nội được bố trí các công trình gồm

+ Toà nhà trung tâm điều hành;

+ Hội trường đa năng;

+ Nhà in, nhà xuất bản;

+ Thư viện trung tâm;

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tiện ích nội khu;

Các công trình tiện ích khác được phân bố thành 2 khu vực chủ đạo:

+ Khu vực lõi: tập trung các khối công trình về hành chính, văn hóa và dịch vụ phục vụ chung. Một số các chức năng có thể bố trí hợp khối trong 1 tòa nhà. Các khối công trình chính, gồm:

+ Trung tâm điều hành ĐHQGHN (Ban giám đốc, các phân khu phòng, ban chức năng, các phòng hội thảo, hội trường, dịch vụ hỗ trợ khác)

+ Trung tâm thông tin, trung tâm truyền thông và quan hệ công chúng;

+ Trung tâm thư viện và lưu trữ liên ngành;

+ Trung tâm hội nghị và khách sạn;

+ Trung tâm triển lãm khoa học;

+ Nhà hát;

+ Tháp ghi danh;

+ Nhà sách, nhà in, nhà xuất bản ĐHQGHN;

+ Trung tâm dịch vụ công cộng (tài chính, ngân hàng, bưu điện, siêu thị, ẩm thực, vui chơi giải trí .v.v…);

Khu trung tâm công cộng hỗ trợ nằm phía Tây, bao gồm các công trình:

+ Trung tâm cung cấp dịch vụ công

+ Ban quản lý xây dựng ĐHQGHN

+ Khoa Sau đại học

b. Quan điểm cụ thể

Cụ thể hóa cấu trúc không gian các chức năng theo đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

Lấy yếu tố cảnh quan tự nhiên làm chủ thể tổ chức không gian tổng thể toàn khu vực. Các khu chức năng trong khu vực được quy hoạch gắn kết hài hòa với nhau trong mối tương quan giữa tự nhiên và nhân tạo.

Các khu chức năng được quy hoạch có nhịp điệu tạo sự phong phú, sinh động. Phát triển các khu chức năng mới phải đảm bảo tính đồng bộ hài hoà với các khu vực hiện hữu.

Hình thức kiến trúc công trình đặc sắc, đồng bộ, phù hợp với không gian đô thị núi, hoà quyện với không gian cảnh quan tự nhiên, kiến tạo những giá trị mới cho cảnh quan của một đô thị đại học.

Đảm bảo an toàn, hữu dụng, tránh tác động không mong muốn đến các khu vực lân cận khu vực lập quy hoạch.

bình luận