Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường CĐ nghề Việt Xô số 1 (Bộ Xây dựng)(21/11/2016)

Công trình: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 – Bộ Xây dựng

Địa điểm: Xuân Hòa, Vĩnh Phúc

Năm thực hiện:

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn Kiến trúc và đầu tư xây dựng

2

bình luận