Quy hoạch Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, thành phố Hà Nội(21/11/2016)

Công trình: Quy hoạch Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Địa điểm: 18 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Năm thực hiện: 2018

Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiên cứu lịch sử Kiến trúc

Viện Kiến trúc Quốc gia

up6

bình luận