Hà Giang: Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu 6, khu ven đô Đạo Đức – Kim Thạch – Phú Linh theo quy hoạch chung đô thị Hà Giang-Tỉnh Hà Giang(10/12/2023)

Thực hiện Quyết định số 1578/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035; Quyết định số 1299/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch phân khu, khu ven đô Đạo Đức – Kin Thạch – Phú Linh.

Đồ án Quy hoạch phân khu, khu ven đô Đạo Đức – Kim Thạch – Phú Linh (Phân khu 6) với mục tiêu nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035. Đây là khu đô thị cửa ngõ phía Nam của TP. Hà Giang với 3 đường đối ngoại tiếp cận vào đô thị là Quốc lộ 2, đường lối tương lại với Cao tốc Hà Nội – Lào Cai, đường đi xã Kim Thạch và Phú Linh.

Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị ven đô Đạo Đức – Kim Thạch – Phú Linh (Phân khu 6) thuộc Quy hoạch chung đô thị Hà Giang được công bố.

Theo đó, định hướng quy hoạch xây dựng khu ven đô có cấu trúc trọn vẹn, có động lực phát triển tự thân với chức năng sinh thái, là cửa ngõ phía Nam mới của đô thị Hà Giang; Bảo tồn cảnh quan và lối sống nông nghiệp, phát triển du lịch cộng đồng thôn bản; tại các vị trí phù hợp, khuyến khích phát triển mô hình trang trại nông nghiệp trên loại hình sử dụng đất “Sản xuất nông nghiệp kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái”.

Xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của người dân trong khu vực, kiểm soát chặt chẽ về phát thải, đảm bảo chất lượng môi trường xanh ven đô. Đây cũng là cơ sở pháp lý để triển khai lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch.

Ngoài ra, Đồ án Quy hoạch được phê duyệt theo định hướng Quy hoạch chung, có cơ cấu sử dụng đất phân khu chức năng cụ thể như: Đất ở hiện trạng cải tạo, đất xây dựng nhà ở sinh thái, đất công cộng, đất cây xanh, và đất hạ tầng kỹ thuật – giao thông.

Vị trí địa lý và giới hạn địa giới hành chính: Phía Bắc và Đông Bắc giáp xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên; phía Nam giáp với xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên; phía Đông giáp xã Yên Định, huyện Bắc Mê; phía Tây giáp với phường Quang Trung, Ngọc và Minh Khai, thành phố Hà Giang.

Đơn vị quản lý, cơ quan chủ đầu tư là Sở Xây dựng Hà Giang, quy mô diện tích khoảng 951,44 ha. Trong đó đất đơn vị ở là 78,60 ha; đất ngoài đơn vị ở là 66,89 ha và đất ở khác là 805,95 ha. Quy mô dân số dự kiến đến năm 2035 đạt khoảng 3.076 người dân sinh sống trên địa bàn địa giới hành chính.

Viện Nhà ở và Công trình công cộng-Viện Kiến trúc Quốc gia là đơn vị tư vấn lập báo cáo khảo sát địa hình; thu thập dữ liệu báo cáo nghiên cứu khoa học; Lập đồ án quy hoạch. Đồ án quy hoạch được lập và hoàn thành năm 2021-2023 đã được UBND thành phố Hà Giang phê duyệt và công bố quy hoạch theo quy định của Pháp luật.

 

Đức Nguyên

Nguồn dự án: Viện Nhà ở và Công trình công cộng-Viện Kiến trúc Quốc gia

bình luận