Đồ án Quy hoạch chung thành phố Lai Châu – tỉnh Lai Châu(21/10/2021)

Tên đồ án: “Rà soát bản đồ địa hình cũ và khảo sát bổ sung khu vực mở rộng tỷ lệ 1/10.000 và lập đồ án điều chỉnh tổng thể QHC thành phố Lai Châu và vùng phụ cận đến năm 2035”.

Chủ tri đồ án: PGS. TS Phạm Hùng Cường

Năm hoàn thành đồ án: 2020

Đơn vị thực hiện đồ án: Viện Nhà ở và Công trình công cộng (VNO)

Model

Model

 

 

Chi tiết đồ án tải tại đây https://vienkientrucquocgia.gov.vn

bình luận