Viện Kiến trúc Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo “Quản lý kiến trúc và cảnh quan nông thôn các địa phương miền núi phía Bắc”(21/12/2021)

Ngày 17/12, tại Hà Giang, Viện Kiến trúc Quốc gia – Bộ Xây dựng đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo “Quản lý, phát triển kiến trúc và cảnh quan nông thôn cho các địa phương miền núi phía Bắc”. Tới dự Hội thảo có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia; đại diện các tỉnh trong khu vực trung du miền núi phía Bắc. Tại Hội thảo có nhiều đại biểu đề cập đến thực trạng kiến trúc cảnh quan nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng thời giới thiệu một số kiến trúc bản địa phổ biến.

VIAR-HaGiang

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh khẳng định: 14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc với 30 dân tộc sinh sống là khu vực có kho tàng kiến trúc truyền thống, cùng bề dày văn hóa thuộc nhóm đa dạng bậc nhất cả nước hiện nay. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nên diện mạo và sự kết nối hạ tầng về giao thông của các tỉnh trong khu vực đã có những thay đổi rõ rệt, đời sống của nhân dân được cải thiện từng năm. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh cũng đánh giá, trong thực tiễn cũng cho thấy, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực hiện nay còn thiếu và chưa đồng bộ. Cảnh quan môi trường truyền thống bị xâm hại, chưa có giải pháp gìn giữ và phát triển được mô hình điển hình về kiến trúc. Do đó, việc Viện kiến trúc Quốc gia phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức hội thảo Khoa học “Quản lý, phát triển kiến trúc và cảnh quan nông thôn cho các địa phương miền núi phía Bắc” là việc làm có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh mong muốn các nhà khoa học, các tổ chức chuyên môn đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho tỉnh Hà Giang và các tỉnh trong khu vực hoạch định chiến lược và hành động cụ thể để bảo tồn, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đánh giá chất lượng các bản quy hoạch ở khu vực nông thôn hiện nay còn thấp do thiếu đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, các quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế xã hội chưa được xây dựng; kiến trúc cảnh quan bản làng vùng núi còn ít được coi trọng; công tác quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch, có nơi, có thời điểm còn bị buông lỏng. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, nhiều chuyên gia đề nghị, các địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch từ tỉnh xuống huyện, đến các bản làng nhằm tạo định hướng tốt cho phát triển bền vững. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và kiến trúc gắn với đó là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các cấp cán bộ quản lý. Thực hiện tốt công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản, đầu tư cho công tác nghiên cứu kiến trúc bản địa gắn với truyền thông, phổ biến các quy định về pháp luật và các văn bản dưới Luật như Luật Quy hoạch, Luật Kiến trúc,..

Trên cơ sở đó, tỉnh Hà Giang và các địa phương định hướng, từng bước xây dựng chiến lược cho việc phát triển thương hiệu kiến trúc địa phương, gắn với phát triển kinh tế – xã hội  và phát triển các ngành nghề, từng bước nâng cao thu nhập, đời sống của người dân trong tỉnh.

VŨ GIA

bình luận