Trung tâm Hội nghị Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ(01/12/2016)

Công trình: Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ

Địa điểm: Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Năm thực hiện: 2009

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng

63

bình luận