Tòa nhà Văn phòng, Khách sạn và Căn hộ cao cấp Linh Đàm, Hà Nội(01/12/2016)

Công trình: Tòa nhà Văn phòng, Khách sạn và Căn hộ cao cấp Linh Đàm, Hà Nội

Địa điểm: Chung cư  cao cấp Linh Đàm, thành phố Hà Nội

Năm thực hiện và hoàn thành Tư vấn thiết kế: 2011

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn kiến trúc và Đầu tư Xây dựng

71

bình luận