Tổ hợp công trình văn phòng, nhà ở Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội(01/12/2016)

Công trình: Tổ hợp công trình Văn phòng, Nhà ở, Huỳnh Thúc Kháng

Địa điểm: Phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Năm thực hiện và hoàn thành Tư vấn thiết kế: 2011

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn kiến trúc và Đầu tư Xây dựng

69

bình luận