Tạp chí KTVN số 199 – 2016: “Chất lượng phát triển đô thị – Thực trạng và định hướng”(07/07/2016)

Trong thời gian vừa qua, cùng với sự tăng trưởng về kinh tế – xã hội, diễn trình phát triển tại hầu hết các đô thị trên cả nước đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận trong việc cải thiện bộ mặt đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân. Tuy nhiên, mặt trái của việc phát triển đô thị quá nhanh này là “bùng nổ” về số lượng nhưng chưa đáp ứng kịp thời với các yêu cầu đặt ra trong thực tiễn. Từ đó đặt ra những suy nghĩ về các khoảng thiếu trong chất lượng phát triển đô thị.

Một số hiện tượng đã và đang diễn ra trong thực tiễn mà các cơ quan thông tin đại chúng và các nghiên cứu khoa học phản ánh về thực trạng phát triển đô thị thời gian qua như sau: phát triển đô thị không theo quy hoạch và không có kế hoạch; hiện tượng đô thị “ốc đảo”; phát triển kinh tế đô thị không đồng bộ với quy hoạch đô thị; bất cập trong quản lý tài nguyên đất trong đô thị; ô nhiễm môi trường sống bao gồm không gian mặt nước… Những hiện tượng trên đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người dân, tính nhận diện và khả năng phát triển bền vững của đô thị – trở thành vấn đề “nóng” rất cần các chính sách điều chỉnh phù hợp.

Print
Trong khuôn khổ đề tài KHCN về Thông tin các chuyên mục khoa học kiến trúc và phát triển đô thị, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam kỳ này xin trân trọng giới thiệu chuyên đề “Chất lượng phát triển đô thị – Thực trạng và định hướng” để cùng nhìn nhận, đánh giá lại quá trình phát triển đô thị trong thời gian qua, cũng như có những định hướng và bài học kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo.

Xin trân trọng giới thiệu chùm bài Vấn đề quan tâm số này:

Chuyên đề: Chất lượng phát triển đô thị, Thực trạng và định hướng
Hạn chế kiểu “Vết dầu loang” để phát triển đô thị đồng bộ theo quy hoạch & kế hoạch – Đỗ Viết Chiến
Phát triển kinh tế đô thị với quy hoạch đô thị, Kinh nghiệm từ TP HCM  – Nguyễn Trọng Hòa
Quy hoạch & quản lý phát triển đất đô thị trong quá trình đô thị hóa – Nguyễn Ngọc Hiếu
Phú Mỹ Hưng – Đô thị đáng sống hay ốc đảo? – Nguyễn Đăng Sơn
Kinh nghiệm từ thực trạng phát triển khu Đô thị mới Linh Đàm – Khuất Tuấn Hưng
Tạo lập bản sắc và chất lượng sống từ không gian mặt nước đô thị – Nguyễn Chí Hùng

bình luận