Viện Kiến trúc Quốc gia Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2024(03/07/2024)

 

Căn cứ Quyết định số 137/2000/QĐ-TTg ngày 28/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Kiến trúc nay là Viện Kiến trúc Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kiến trúc Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-VKTQG ngày 21/12/2021 của Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia về quy chế Tổ chức và Quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ.

 

Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2024:

– Chuyên ngành: Kiến trúc – Mã số: 9 58 01 01
– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/07/2024
– Thời gian dự kiến xét hồ sơ: Tháng 11/2024

 

Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Kiến trúc tại Viện Kiến trúc Quốc gia liên hệ theo địa chỉ:

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Kiến trúc Quốc gia – Số 389 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0912.872.081 (Mr. Cương)

 

Thí sinh có thể tải mẫu hồ sơ dự tuyển tại địa chỉ: https://viar.gov.vn ./.

bình luận