Phương án thiết kế kiến trúc “Trung tâm TM KĐTM Phượng Hoàng, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh”(17/12/2020)

Công trình: Trung tâm TM KĐTM Phượng Hoàng, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm: Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Năm thực hiện và hoàn thành Tư vấn thiết kế: 2018

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn kiến trúc và Đầu tư Xây dựng

TTTM-PhuongHoang2018

Phương án thiết kế kiến trúc Trung tâm thương mại KĐTM Phượng Hoàng, TP Móng Cái-Quảng Ninh.

bình luận