Phương án thiết kế kiến trúc “Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tòa án Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội”(17/12/2020)

Công trình: Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tòa án Nhân dân

Địa điểm: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Năm thực hiện và hoàn thành Tư vấn thiết kế: 2019

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn kiến trúc và Đầu tư Xây dựng

TAND-quan-BTL-HN

Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tòa án Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

bình luận