Phương án đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế trụ sở Bộ khoa học công nghệ(17/01/2007)

Phương án đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế trụ sở Bộ khoa học công nghệ

Địa điểm: Trần Duy Hưng, thành phố Hà Nội

Giải thưởng: Đạt giải Nhất

Năm đạt giải: 2006

Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Kiến trúc Quốc gia – Bộ Xây dựng

 

Truso-BKHCNVN

Phương án thiết kế kiến trúc được lựa chọn xây dựng Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

bình luận