Phương án thi tuyển Khu Hành chính tập trung thành phố Hải Dương(30/11/2016)

Công trình: Khu Hành chính tập trung thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Địa điểm: Khu Hành chính tập trung thành phố Hải Dương

Giải thưởng: Đạt giải Ba

Năm thực hiện và hoàn thành Tư vấn thiết kế: 2012

Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiên cứu Lịch sử kiến trúc

 

TTHC-HaiDuong1

 

bình luận