Dự án công trình xây dựng Biểu tượng thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình(18/10/2013)

Bieutuong-TP-HoaBinh

Biểu tượng thành phô Hòa Binh, tỉnh Hòa Bình (phương án đoạt giải Nhất được chủ đầu tư lựa chọn thi công xây dựng)

Ngày 19/10/2013, Trung tâm Tư vấn Kiến trúc và Đầu tư xây dựng – Viện Kiến trúc Quốc gia đã có buổi bàn giao dự án “Thi công xây dựng công trình Biểu tượng Thành phố Hòa Binh – tỉnh Hòa Bình”.
Đây là công trình mà Trung tâm Tư vấn Kiến trúc và Đầu tư xây dựng đã đoạt giải Nhất năm 2012 và được Nhân dân ủng hộ cao nhất sau thời gian dài trưng cầu ý kiến của Ban tổ chức, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và công khai rộng rãi trước toàn dân.

bình luận