Công trình Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn(31/03/2022)

Đơn vị tổ chức: Ban quản lý dự án – UBND tỉnh Lạng Sơn

Đơn vi dự thi:  Liên danh Viện Kiến trúc Quốc gia và WORKLOUNGE 03-VIETNAM

Mã số dự thi: VW100

Giải thưởng:  Phương án thiết kế đạt điểm cao nhất và được đồng giải Nhì (không có giải Nhất)

Năm đạt giải: 10/2020

page14_image1

Công trình Toà nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn (Phương án thiết kế kiến trúc đạt điểm cao nhất)

page2_image1

Ý tưởng thiết kế kiến trúc

page6_image1

Quy hoạch tổng thể mặt bằng

Xin trân trọng giới thiệu cùng đọc giả.

 

 

 

bình luận