Phương án thi tuyển Biểu tượng cột đồng hồ TP Hạ Long, Quảng Ninh(30/11/2016)

Công trình: Biểu tượng cột đồng hồ, thành phố Hạ Long

Địa điểm: Trung tâm thành Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giải thưởng: Đạt giải Nhất

Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiên cứu lịch sử Kiến trúc

2115-116

bình luận