Phương án thi tuyển Biểu tượng cầu Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội(30/11/2016)

Công trình: Biểu tượng Cầu Nhật Tân, Hà Nội

Địa điểm: Cầu Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Giải thưởng: Đạt giải Nhất

Năm đạt giải: 2017

Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiên cứu ứng dụng KHCN KTXD

117-118

bình luận