Viện Kiến trúc Quốc gia lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”(19/02/2020)

Viện Kiến trúc Quốc gia họp đóng góp ý kiến cho Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện đề án: “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ngày 19/2/2020, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức họp đóng góp ý kiến cho Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện đề án: “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Toàn cảnh cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị trực thuộc Viện đã tập trung nghiên cứu các nội dung đề xuất của Bộ Xây dựng trong hoạt động chính của Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QQĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nói trên.

Các ý kiến cũng muốn làm rõ việc triển khai việc thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài Việt Nam trong ngành Xây dựng như thế nào? Đang ở mức độ nào trong 4 mức độ (kiến thức, chìa khóa, sản phẩm hay thị trường) ? Bộ Xây dựng cần ưu tiên mũi nhọn về lĩnh vực nào? Đồng thời cần đặt ra lộ trình thực hiện một cách cụ thể.

Về phía viện Kiến trúc Quốc gia, Viện cũng khuyến khích các đơn vị với chức năng của mình, cần xem xét, tìm hiểu những khoa học, kỹ thuật, công nghệ gì để ứng dụng vào thực tiễn công việc của mình một cách hiệu quả; Đồng thời đóng góp, bổ sung làm rõ hơn các chương trình nhiệm vụ đề ra trong đề án.

Kết thúc cuộc họp Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng đã lưu ý vấn đề cần quan tâm đến quy trình, đánh giá, thẩm định; Rà soát lại tính hiệu quả, tính thực tiễn của các ứng dụng, sản phẩm KHCN từ nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn vừa qua cũng như kiện toàn cho giai đoạn 5, 10 năm tới nhằm lựa chọn, ứng dụng sản phẩm KHCN một cách hiệu quả, tránh thất thoát nguồn lực của xã hội.

PV

 

 

bình luận