VIAr thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015(16/09/2015)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, sáng 15/9, tại trụ sở Viện Kiến trúc Quốc gia (VIAr) – Bộ Xây dựng, Viện KTQG đã triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015.

DSC_0104 (2)

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đã được các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp quan tâm, tổ chức thực hiện các lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản… Đặc biệt công tác phổ biến giáo dục tập trung vào triển khai các nghị định: Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thay thế 112/2009/NĐ-CP; Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thông qua các hoạt động phổ biến, tuyên truyền pháp luật đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nói chung và trong ngành Xây dựng nói riêng, tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành.

Viện Kiến trúc Quốc gia đã nghiêm túc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015. Toàn bộ Lãnh đạo, cán bộ nhân viên các đơn vị trực thuộc viện đã tham dự đầy đủ, đúng giờ.

 

bình luận