Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng(01/06/2021)

Ngày 1/6/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số  829/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Bùi Hồng Minh, y viên Ban Thường vĐảng y khi Doanh nghip Trung ương, Bí thưĐảng y, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam gi chc Th trưởng B Xây dng.

TTBXD-BuiHongMinh

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh

Đồng chí Bùi Hồng Minh sinh năm 1971, quê quán huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Trước khi được bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí đã từng đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Trong quá trình công tác đồng chí Bùi Hồng Minh đã đạt được nhiều thành tích, có nhiều đóng góp cho Tổng công ty xi măng và ngành xây dựng Việt Nam.

bình luận