Thiết kế điển hình Nhà ở xã hội và Trung tâm dưỡng lão(29/08/2022)

Tên đề tài, dự án: Thiết kế điển hình Nhà ở xã hội và Trung tâm dưỡng lão

Chủ nhiệm: Ths.KTS Vũ Đình Thành

Nhóm nghiên cứu: Phòng Nghiên cứu ứng dụng Khoa học công nghệ Kiến trúc

Năm thực hiện: 2013-2014

Đơn vị thực hiện: VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA – BỘ XÂY DỰNG

Bia nha o XH

         TÓM TẮT:

  1. Mục tiêu:

–         Cung cấp các dữ liệu thiết kế, các mẫu thiết kế điển hình nhà ở xã hội làm cơ sở cho chủ đầu tư và các cơ quan tư vấn tham khảo áp dụng, trên cơ sở đó điều chỉnh cho phù hợp với tính chất của dự án trên nhu cầu thực tế.

–         Xây dựng mô hình nhà ở xã hội trên trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí.

–         Nâng cao chất lượng đời sống an sinh xã hội nói chung, và mô hình nhà ở xã hội nói riêng.

  1. Các yêu cầu vận dụng:

Thiết kế điển hình áp dụng trong quá trình triển khai hoặc tham khảo thiết kế, xây dựng mới, cải tạo nhà ở xã hội, trung tâm dưỡng lão trong phạm vi toàn quốc. Tùy theo điều kiện của chủ đầu tư, trên cơ sở lựa chọn mặt bằng điển hình thích hợp và lắp ghép các mặt bằng điển hình cho các quy mô khác nhau phù hợp với điều kiện kinh tế, điều kiện xã hội thông qua các thiết kế vận dụng.

  1. Nội dung nghiên cứu: Bao gồm thuyết minh chung, phần nghiên cứu cơ bản và các mẫu TKĐH.

a. Phần nghiên cứu cơ bản:

–       Thiết kế dây chuyền công năng điển hình dưới dạng sơ đồ của phòng ở, đơn nguyên ở và dây chuyền công năng liên hệ giữa các không gian chức năng trong công trình.

–       Thiết kế đưa ra các kiểu bố cục mặt bằng phòng ở và các kiểu tổ hợp căn hộ điển hình tạo thành các đơn nguyên ở phong phú, đảm bảo hợp lý về mặt sử dụng và quản lý, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định pháp luật hiện hành.

–       Các dây chuyền công năng được xây dựng trên cơ sở kết hợp thực tế với các xu hướng phát triển trong tương lai, nhằm đem lại sự tiện lợi cho người sử dụng công trình, đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội và khả năng quản lý của chủ đầu tư.

b. Phần thiết kế mẫu:

+ Nhà ở công nhân khu công nghiệp: 06 mẫu;

+ Nhà ở sinh viên: 06 mẫu;

+ Nhà ở thu nhập thấp: 06 mẫu;

+ Trung tâm dưỡng lão: 04 mẫu.

KẾT QUẢ:

Đề xuất mẫu thiết kế điển hình: 22  thiết kế mẫu

Bản PDF Tải về
Nhà ở công nhân khu công nghiệp Download
Nhà ở sinh viên Download
Nhà ở thu nhập thấp Download
Trung tâm dưỡng lão Download

Mọi chi tiết liên hệ xin gửi về Viện Kiến trúc Quốc gia, Số 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ./.

Nguồn: Phòng NCUD KHCNKT

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam phối hợp

bình luận