TCVN 12873:2020, Căn hộ lưu trú – Yêu cầu chung về thiết kế (Condotel – General Requirements for Design)(08/07/2021)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo căn hộ lưu trú (Căn hộ phục vụ mục đích cho thuê lưu trú (tương tự căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch…), có trang thiết bị, dịch vụ cần thiết để người thuê có thể tự phục vụ trong thời gian lưu trú), bao gồm: Công trình căn hộ lưu trú; Khối căn hộ lưu trú trong nhà chung cư hỗn hợp; Khối căn hộ lưu trú trong công trình công cộng đa chức năng.

TCVN12873-2020

          Tên đề tài: Căn hộ lưu trú – yêu cầu chung vê thiết kế

          Chủ nhiệm đề tài:       ThS.KTS Nguyễn Bảo Sơn

         Nhóm nghiên cứu:       TS.KTS Đào Thị Tiến Ngọc

                                                  KTS Nguyễn Minh Phú

                                                  KTS Nguyễn Anh Tuấn

                                                  KTS Lê Duy Dương

                                                  KTS Tô Vân Anh

                                                  KTS Ngọc Thị Huyền

                                                  KTS Vũ Hoài Phong

          Năm hoàn thành: 2020

          Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn điểm hình hóa Xây dựng

          Mục lục:

Mucluc

 

             TCVN 12873: 2020 do Viện Kiến trúc Quốc gia Biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Do lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

          Mục tiêu nghiên cứu:

            Mục đích đưa ra các quy định, yêu cầu chung cho thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo căn hộ liền kề:

          Kết quả nghiên cứu:

          Kết quả áp dụng được vào thực tiễn trên cơ sở các thuật ngữ, định nghĩa, nguyên tắc chung, và yêu cầu thiết kế kiến trúc, kết cấu, phòng cháy chống cháy, hệ thống kỹ thuật bên trong công trình, thang máy, hoàn thiện,…

Quyết định về việc công bố tiểu chuẩn quốc gia số 1025/QĐ-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

(Nguồn: VIAr)

bình luận