TCVN 12871:2020, Văn phòng kết hợp lưu trú – Yêu cầu chung về thiết kế (Oficetel – General Requirements for Design)(05/07/2021)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo văn phòng kết hợp lưu trú (Không gian bố trí các trang thiết bị và dịch vụ cần thiết phục vụ cho một hay nhiều cá nhân làm việc kết hợp lưu trú), bao gồm: Công trình văn phòng kết hợp lưu trú; Khối văn phòng kết hợp lưu trú trong nhà chung cư hỗn hợp; Khối văn phòng kết hợp lưu trú trong công trình công cộng đa chức năng.

TCVN12871-2020

Tên đề tài: Văn phòng kết hợp lưu trú – yêu cầu chung vê thiết kế

          Chủ nhiệm đề tài:        TS.KTS Đào Thị Tiến Ngọc

          Nhóm nghiên cứu:       ThS.KTS Nguyễn Bảo sơn

                                                    KTS Nguyễn Minh Phú

                                                    KTS Nguyễn Anh Tuấn

                                                    KTS Lê Duy Dương

                                                    KTS Tô Vân Anh

                                                    KTS Ngọc Thị Huyền

                                                    KTS Vũ Hoài Phong

          Năm hoàn thành: 2020

          Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn điểm hình hóa Xây dựng

          Mục lục:

Mucluc

           TCVN 12871: 2020 do Viện Kiến trúc Quốc gia Biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Do lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

             Mục tiêu nghiên cứu:

            Mục đích đưa ra các quy định, yêu cầu chung cho thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo Văn phòng kết hợp lưu trú bao gồm:

            – Công trình văn phòng kết hợp lưu trú;

            – Khối văn phòng kết hợp lưu trú trong nhà chung cư hỗn hợp;

           – Khối văn phòng kết hợp lưu trú trong công trình công cộng đa chức năng.

            Kết quả nghiên cứu:

          Kết quả áp dụng được vào thực tiễn trên cơ sở các thuật ngữ, định nghĩa, nguyên tắc chung, và yêu cầu thiết kế kiến trúc, kết cấu, phòng cháy chống cháy, hệ thống kỹ thuật bên trong công trình, thang máy, hoàn thiện,…

           Quyết định về việc công bố tiểu chuẩn quốc gia số 1025/QĐ-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

(Nguồn: VIAr)

bình luận