TCVN 12870:2020, Biệt thự nghỉ dưỡng – Yêu cầu chung về thiết kế (Resort Villa – General requirements for Design)(02/07/2021)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo biệt thự nghỉ dưỡng (biệt thự có trang thiết bị, tiện nghi cho khách du lịch thuê và có thể tự phục vụ trong thời gian lưu trú) trong khuôn viên đất của khách sạn nghỉ dưỡng.

TCVN12870-2020

           Tên đề tài: Biệt thự nghỉ dưỡng – yêu cầu chung về thiết kế

          Chủ nhiệm đề tài:     TS.KTS Đào Thị Tiến Ngọc

          Nhóm nghiên cứu:   ThS. KTS Nguyễn Bảo sơn

                                                KTS Nguyễn Minh Phú

                                                KTS Nguyễn Anh Tuấn

                                                KTS. Lê Duy Dương

                                               KTS Tô Vân Anh

                                                KTS Ngọc Thị Huyền

                                               KTS Vũ Hoài Phong

          Năm hoàn thành: 2020

          Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn điểm hình hóa Xây dựng

          Mục lục:

Mucluc

 

          TCVN 12870: 2020 do Viện Kiến trúc Quốc gia Biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Do lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

          Mục tiêu nghiên cứu:

          Mục đích đưa ra các quy định, yêu cầu chung cho thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo Biệt thự nghỉ dưỡng trong khuôn viên đất của khách sạn nghỉ dưỡng.

         Kết quả nghiên cứu:

          Kết quả áp dụng được vào thực tiễn trên cơ sở các thuật ngữ, định nghĩa, nguyên tắc chung, và yêu cầu thiết kế kiến trúc, kết cấu, phòng cháy chống cháy, hệ thống kỹ thuật bên trong công trình, hoàn thiện,…

Quyết định về việc công bố tiểu chuẩn quốc gia số 1025/QĐ-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

(Nguồn: VIAr)

bình luận