Kiến trúc nông thôn thời kỳ đổi mới(25/06/2011)

KTNongthon

Cuốn sách giới thiệu và trao đổi về những kiểu nhà dân thu được từ kết quả của bà con nông dân.

– Hội KTS tiếp tục nghiên cứu hướng phát triển nông thôn miền Trung trước những thảm họa thiên tai lũ lụt.
– Giới thiệu cuộc thi nhà ở nông thôn các vùng miền lũ lụt.
– Cuốn sách do nhóm tác giả Hội KTS VN biên soạn. Mã sách: 72-2011
AD 648

bình luận