Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành Quy chế về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ Tiến sĩ(01/07/2022)

Ban hành kèm theo quyết định số 242/QĐ-VKTQG của Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia ký ngày 21/12/2021 là Bản Quy chế về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ Tiến sĩ” Xem tại Đây

Bia-Quyche

bình luận