Kinh tế xã hội đô thị Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XVII, XVIII, XIX(25/06/2010)

KinhTeXaHoi

Tác giả Nguyễn Thừa Hỷ

Giới thiệu sách:

Cuốn sách được giới thiệu giới hạn trong 3 thế kỷ (cho đến thời Pháp thuộc), theo tác giả đây là những thế kỷ đầy biến động và nghịch lý. Không gian định vị là khu nhân lõi phố phường chợ búa có tham chiếu đến phức hợp thành lũy và vành đai làng nghề phụ cận, những không vươn đến hoàn toàn vùng ngoại thành nông thôn, nhất là những điều kiện mở rộng địa giới của Hà Nội ngày nay. Bên cạnh thủ phát chủ yếu là dẫn kể, mieu tả, còn cả những suy nghĩ, luận điểm mang tính phân tích, tổng hạp về kết cấu vận hành của kinh tế đô thị Thăng Long – Hà Nội.
Mã sách 37-2010/VD 40

bình luận