Viện KTQG báo cáo nghiệm thu Kết quả nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016(23/02/2017)

Ngày 22/02/2017, Viện Kiến trúc Quốc gia đã thực hiện buổi báo cáo Nghiệm thu kết quả Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng tại trụ sở Bộ Xây dựng. Về phía Bộ xây dựng, có sự hiện diện của Ts. Lê Trung Thành – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, chủ trì buổi nghiệm thu. Bên cạnh đó, còn có sự tham dự của đại diện các cục, vụ chức năng trực thuộc Bộ Xây dựng là thành viên của hội đồng. Về phía viện Kiến trúc Quốc gia, có sự hiện diện của các Phó viện trưởng, lãnh đạo các phòng ban chức năng trực thuộc viện và các chủ trì thực hiện đề tài. Viện trưởng Viện kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng cũng tham dự buổi báo cáo nghiệm thu lần này.

ảnh 55

Thay mặt Viện Kiến trúc Quốc gia, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng đã trình bày các kết quả sản phẩm của các nhóm nội dung đã đạt được. Năm 2016, trên cơ sở kế hoạch công việc đã được duyệt, Viện Kiến trúc Quốc gia đã thực hiện 12 nhiệm vụ thường xuyên, chia thành 4 nhóm nhiệm vụ: Nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng và theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ; hoạt động thông tin tuyên truyền thường xuyên phục vụ các hoạt động nghiên cứu triển khai, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế của tổ chức, của ngành; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và duy trì cơ sở vật chất của tổ chức; nhiệm vụ thường xuyên chức năng khác… nhằm phục vụ hỗ trợ cho các công tác quản lý ngành, xây dựng các định hướng phát triển ngành, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách ngành, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn ngành, thông tin về các hoạt động của ngành. Kết quả này cũng thể hiện rõ vai trò và kết quả hoạt động của Viện theo chức năng nhiệm vụ đã Bộ Xây dựng phân công.

Trên cơ sở các kết quả được báo cáo tại buổi làm việc lần này, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và ghi nhận các kết quả đã thực hiện của Viện Kiến trúc Quốc gia trong khuôn khổ Đề tài nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Bên cạnh đó, một số ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng sẽ là cơ sở để hoàn thiện các sản phẩm nộp báo cáo cuối cùng trước khi có kết quả nghiệm thu chính thức.

bình luận