Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017(28/03/2017)

Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 chuyên ngành Kiến trúc mã số 62.58.01.02. Thời gian xét tuyển tháng 5/2017, số lượng: 05 người.

Thông tin chi tiết về điều kiện dự tuyển: Thong bao tuyen sinh 2017 2

bình luận