Viện Kiến trúc Quốc gia Thông báo lịch nghỉ lễ Gỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2022(08/04/2022)

Thực hiện chế độ nghỉ Lễ theo quy định tại Điều 112, Bộ Luật Lao động năm 2019, Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện kế hoạch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2022:

TB-18-VKTQG-04042022

bình luận