Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo Thực hiện công văn đến số 204 ngày 22/07/2022(08/08/2022)

Thực hiện Quyết định số 633/QĐ-BXD  ngày 20/07/2022 của Bộ Xây dựng về ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ Xây dựng:

BXD-TCCB-633-TTTT-1

 

Tải văn bản chi tiết Tại đây !

bình luận