Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo giới thiệu và đăng tải các Thiết kế điển hình(29/08/2022)

Banner-TKĐH(M)

Thực hiện Thông báo số 58/TB-VKTQG về việc giới thiệu các Thiết kế điển hình do Viện Kiến trúc Quốc gia Nghiên cứu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Viện. Nhằm mục đích phổ biến các mẫu thiết kế, đề xuất, giúp các địa phương, tổ chức và cá nhân gợi ý tham khảo, vận dụng, sử dụng trong điều kiện phủ hợp. Các thiết kế được đăng tải tại địa chỉ: https://vienkientrucquocgia.gov.vn (mục Nghiên cứu khoa học/Tiêu chuẩn, quy chuẩn & Thiết kế điển hình).

Mọi trao đổi, kiến nghị của các địa phương, tổ chức, cá nhân, đề nghị gửi về Viện Kiến trúc Quốc gia, số 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội ./.

bình luận