VIAR công bố quyết định quy định chức năng nhiệm vụ và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt các đơn vị(08/05/2014)

Ngày 06/05/ 2014, trên cơ sở căn cứ theo các quyết định số 995/QĐ – BXD về việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức Viện Kiến trúc Quốc gia và 445/QĐ – BXD về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Viện Kiến trúc Quốc Gia của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức lễ Công bố quyết định quy định chức năng nhiệm vụ và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt các đơn vị.

Có tổng cộng 20 đơn vị chức năng trực thuộc được công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và 11 lãnh đạo cấp trưởng và phụ trách đơn vị, cùng 22 cán bộ cấp phó tại các đơn vị trực thuộc được trao quyết định bổ nhiệm trong dịp này.
Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng đánh giá cao nhưng kết quả bước đầu thể hiện những nỗ lực công tác của các cá nhân và đơn vị chức năng. Đồng thời Viện trưởng cũng chia sẻ những mong muốn các đơn vị và lãnh đạo các đơn vị được phân công bổ nhiệm ngày hôm nay sẽ phát huy tốt hơn vai trò và trách nhiệm của mình, đóng góp cho sự phát triển chung của Viện Kiến trúc Quốc gia, xứng đáng là một đơn vị Đầu ngành của Bộ Xây dựng trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển Kiến trúc.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

anh3

anh4

anh5

anh6

anh7

anh8

anh9

anh10

anh11

anh12

anh13

anh14

bình luận