Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành thông báo số 68/TB-PCCC(25/10/2021)

Ngày 25/10/2021, Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo về việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2021 như sau:

TB-BCH-PCCC-3

bình luận